ForsideBaggrundUddannelseErhvervsmæssigBehandlingUndersøgelserSupervisionHenvisningPriserKontaktLinksPrivatlivs-politik

 

Erhvervsmæssig

Inden og undervejs i min uddannelse som psykolog, har jeg arbejdet indenfor sundhedsfaglige og pædagogiske erhverv. 

De første 3 år som psykolog arbejdede jeg som underviser i psykologi på flere niveauer; dels som undervisningsassistent på psykologistudiet ved Københavns Universitet Amager; på Folkeuniversitet og på Hvidovre Sygeplejeskole

Samtidig etablerede jeg egen praksis i et velrenommeret praksisfællesskab på Vimmelskaftet i København, hvor jeg også modtog træning og supervision indenfor behandling af angst; OCD; depression og andre personligt såvel som socialt invaliderende funktionsforstyrrelser. 

De metoder, som jeg blev efteruddannet i, er dem, man i dag refererer til som kognitive behandlingsstrategier. Fokus er her rettet mod at reducere symptomer; aflære uhensigtsmæssig adfærd; indlæring af alternativ funktionsstil og opretholdelse af indlært alternativ adfærd. 

Efter nogle år med undervisning og klinisk praksis under supervision, blev jeg ansat som afdelingsleder på en døgninstitution for børn og unge med autisme og beslægtede udviklingsforstyrrelser.

På denne institution indhentede jeg stor respekt og ydmyghed overfor mennesker med sociale og indlæringsmæssige handicaps; jeg fandt megen inspiration i at se, hvordan en veluddannet og godt samarbejdende personalegruppe på evig kreativ og utrættelig vis kunne kompensere pædagogisk for beboernes sociale og indlæringsmæssige vanskeligheder.

Meget af min interesse for - og engagement i - børns grundlæggende behov og udvikling, blev grundlagt her i omgangen med både børn og voksne på Sofieskolen i Bagsværd. 

Fra februar 1995 og 2½ år frem var jeg ansat i Høje-Taastrup kommune som psykolog i en kuratorfunktion i kommunens døgnplejeformidling.
Jobbet var centreret om at skabe sunde; trivselsfremmende og pædagogisk udviklende rammer om børn og unge, der ikke kunne bo hjemme i deres biologiske familier. I praksis bestod vores arbejde i at afklare specifikke og aktuelle behov hos det enkelte barn/unge; finde egnet plejefamilie eller opholdssted; formidle kontakt; føre tilsyn og vise omsorg for - og yde støtte til - både barnet og familien undervejs i plejeforløbet. 

I løbet af de år, jeg arbejdede på denne måde, fik jeg en bred indsigt i årsagerne til, at nogle familier ikke kan forblive sunde; samlede og godt fungerende i vores samfund. Jeg har mødt en imponerende; følelsesmæssig ressourcefyldt gruppe af mennesker, som i samme samfund stiller deres personlige og familiemæssige rummelighed til rådighed overfor andre.

Fra disse arbejdsår kommer min dybe respekt for plejefamiliers motiver og indsatser i omgangen med børn; unge; biologiske forældre og ikke mindst deres relation til offentlige forvaltninger og skiftende repræsentanter herfor. Det er vanskelige vilkår for alle parter. 

Børn og familier har som overordnet tema interesseret mig, og jeg var i min sidste ansættelse som psykolog på et PPR - kontor i en mindre kommune - dagligt i kontakt med begge i rigt mål. Det meste af mine ydelser her angik undersøgelser og observationer af børn og unge mellem 0-18 år, som af deres forældre; lærere; pædagoger eller forvaltninger var indstillet til undersøgelse på baggrund af enten indlæringsmæssige; sociale eller følelsesmæssige vanskeligheder. 

I dette meget varierede arbejde lærte jeg for alvor at teste og observere; formidle og samarbejde på kryds og tværs i en politisk styret organisation, som en kommune er. 

I februar 2000 besluttede jeg dog at etablere egen praksis i Greve og har praktiseret der i 15 år - var derefter 3 år i Holbæk og har siden foråret 2018 haft min praksis i Trekroner ved Roskilde. Jeg tager imod klienter; børn og voksne samt familier med og uden henvisning fra egen læge til psykologbehandling.

Jyskweb: Webdesign & CMS