ForsideBaggrundBehandlingIndividuelle samtalerAngst og OCD - EksponeringParsamtalerFamilie- og gruppesamtalerSamtaler med børnUndersøgelserSupervisionHenvisningPriserKontaktLinksPrivatlivs-politik

Angst og OCD - Eksponering

OCD er besværligt!

OCD er personligt og socialt invaliderende på mangfoldig vis og i varieret grad. Behandlingen af OCD er ligeledes udfordrende. 

OCD sympotomer er - omend uhensigtsmæssige - så dog effektivt angstdæmpende, men de står jo i vejen for en mere personligt udviklende og socialt acceptabel måde at udfolde sit liv og omgås sin angst på.

Har man udviklet OCD har man ofte en længere erfaring med at undvige angstfremkaldende forhold og der kan være et ophob af ubehag og problemstillinger forbundet med denne erfaring.

Samtaler af 45 minutters varighed bliver hurtigt for afgrænset i forhold til at lave en

  • tilstrækkelig afdækning af symptomer;
  • afklaring af alternative muligheder og
  • planlægning af relevant eksponering og træning.

For mange børn og unge med angst og OCD er det oplagt at samarbejde med familien om indledende afdækning og planlægning af forandringsskabende forløb, ligesom det er i omgangen med de nærmeste, at en god støtte kan sikre opretholdelse af nyindlært og OCD-konfronterende adfærd.

Min erfaring er, at et mere direkte samarbejde i det miljø, som problemadfærden forekommer i, optræner en gradvis bedre måde at mestre angst; tvangstanker og/eller -handlinger på.

Jeg har sammen med pædagogisk konsulent Anja Steffensen www.mentorteamet.dk udviklet et samarbejde, hvor vi har mulighed for at designe individuelt forløb med behandling af angst og OCD - et forløb, der kan arrangeres over et tidsmæssigt kort antal dage, så behandlingen bliver så intensiv og målrettet som muligt.

Disse forløb planlægges efter aftale og efter grundmodel med indledende samtaler; symptomafdækning; træning og opfølgning.

Jyskweb: Webdesign & CMS