ForsideBaggrundBehandlingIndividuelle samtalerAngst og OCD - EksponeringParsamtalerFamilie- og gruppesamtalerSamtaler med børnUndersøgelserSupervisionHenvisningPriserKontaktLinksPrivatlivs-politik

 

 

 

 

 

 

Behandling

Det psykologiske arbejde på klinikken er rettet mod både børn og voksne; par; familier og grupper.

 

Kriseaflastende samtaler

Mange af de mennesker, som kommer i klinikken er henvist af egen læge på baggrund af en eller flere kritiske begivenheder i deres umiddelbare liv. Behandlingen er her koncentreret om at skabe overblik og afklaring samt lettelse af de belastende krisereaktioner, som begivenheden kan have udløst.

 

Arbejdsrelaterede stressreaktioner

De senere år er en del mennesker blevet henvist til psykologsamtaler af deres arbejdsgivere - enten direkte betalt af arbejdsgiverne eller organiseret og betalt via diverse krisenetværk eller forsikringsselskaber. 

Symptomerne på stressbelastning og arbejdsrelateret udmattelse kan være alvorligt invaliderende personligt; fysisk og socialt, og det er oftest dybt relevant at søge den enkelte medarbejder akut lettet og "fremtidssikret" mod yderligere belastning af denne karakter.  

Samtaler med fokus på stress-aflastning; egenomsorg; heling og udvikling i arbejdslivet er betydningsfuldt for den enkelte medarbejder, men det er ligeså betydningsfuldt også at få skabt en dialog og et samarbejde med arbejdsgiveren, hvilket oftest integreres i forløbet. 

 

Personligt udviklende samtaler

Man behøver ikke at være i akut krise for at gå til psykolog og man behøver ikke at være henvist af egen læge; kommune eller arbejdsplads. 

Angst, depressive tendenser; selvværds- og selvtillidssvækkelse eller andre forhold, som hæmmer vores evne til at udfolde os i livet kan selvsagt være anledning til at søge psykologhjælp. 

Behandlingen af ovenstående er noget varieret - kontakten og samtalen er det vigtigste, men især for angst; depression og selvtillidshæmning integrerer jeg kognitive metoder. 

Det er også i forbindelse med behandling af depressive symptomer og angst, at jeg yder terapeutiske samtaler kombineret med bevægelse, som kan være gang eller løb. Fysiske udfoldelser; kombineret med sansepåvirkninger og samtale/refleksion aftales og planlægges individuelt.

 

Samtaler med udviklingshæmmede

På baggrund af mit mangeårige engagement i indlæringspsykologiske forhold, har jeg de sidste år haft særlig interesse for at strukturere og støtte samtaleforløb med mennesker, som netop har vanskeligt ved selv at fastholde en struktur og reflektere over begivenheder; følelsesmæssige og kognitive belastninger. Samtalerne er her meget støttende – både i konkret forstand med tydelige strukturer og udtryk; men også i terapeutisk forstand med klare kommunikative rammer. 

Samarbejde med pårørende og/eller personale er en meget naturlig del af et samtaleforløb med mennesker, der udviklingsmæssigt behøver en tryg og tæt tilknytning til deres primære omsorgskilder. Samarbejdet foregår altid med samtykke fra klienten. 

Jyskweb: Webdesign & CMS