ForsideBaggrundBehandlingUndersøgelserSupervisionHenvisningPriserKontaktLinksPrivatlivs-politik

 

 

Links

  Nedenfor har jeg anført en række relevante links.

Fællesorganisationen for OCD-, Depressions- og Angstforeningerne

  Dette er en meget enkel og informativ oversigt over alle de       privatpraktiserende psykologer i Danmark, som også er medlem af Dansk Psykologforening. Her kan du anvende flere søgekriterier; f.eks. om det skal være en mandlig eller kvindlig psykolog; voksen eller børnepsykolog; geografisk placering; om psykologen har ydernummer og hvor lang en ventetid der er.

  Psykiatrifonden har en meget bredt orienterende hjemmeside om deres egne tilbud men også om mange aktuelle forhold vedrørende psykisk sundhed og psykiske sygdomstilstande.

  Der kan ske fejl i sundhedsvæsnet og fejl er jo oftest utilsigtede hændelser (UTH). Sundhedspersoner; patienter/klienter og pårørende hertil kan alle indberette UTH. Via linket ovenover kan du både læse mere og også indberette sådanne fejl.

  At indberette en UTH er dog ikke det samme som at indgive en officiel klage eller søge erstatning.

  Alle privatpraktiserende psykologer, som også er medlem af Dansk Psykologforening, er underlagt Etiknævnets principper og de Etiske principper for nordiske psykologer. Du finder rammer og vedtægter for begge sæt principper på Dansk Psykologforenings hjemmeside

  Privatpraktiserende psykologer, som har overenskomst med Den Offentlige Sygesikring, er omfattet den aftale som Danske Regioner og Dansk Psykologforening har indgået (overenskomsten). Du finder hele teksten på Dansk Psykologforenings hjemmeside.

  Udover tilskud fra Den Offentlige Sygesikring kan man også være medlem af Sygeforsikringen Danmark, som i mange tilfælde supplerer tilskud fra det offentlige.

Jyskweb: Webdesign & CMS